Hudba je relax

Nightwish - Amaranth

See video

Pokud chcete si na vlastní oči i uši užít finské metalové legendy Nightwish, máte možnost při Benátské noci v Liberci. Server bezhudby.cz vám přitim nabízí vstupenku na všechny 3 dny o 390korun levnější. Neváhejte počet vstupenek je omezen a výčet vystupujících je obrovský !!!

Pokřtěn perfektním jménem
Pochybující svým srdcem
Osamělostí sám bez sebe

Válka mezi ním a dnem
Potřebuje na někoho hodit vinu
Nakonec, toho sám zvládne málo

Baptised with a perfect name
The doubting one by heart
Alone without himself

War between him and the day
Need some one to blame
In the end, little he can do alone

You believe but what you see
You receive but what you give

Caress the one, the Never-Fading
Rain in your heart - the tears of snow-white sorrow
Caress the one, the hiding amaranth
In a land of the daybreak

Apart from the wandering pack
In this brief flight of time we reach
For the ones, whoever dare

You believe but what you see
You receive but what you give

Caress the one, the Never-Fading
Rain in your heart - the tears of snow-white sorrow
Caress the one, the hiding amaranth
In a land of the daybreak

Caress the one, the Never-Fading
Rain in your heart - the tears of snow-white sorrow
Caress the one, the hiding amaranth
In a land of the daybreak

Reaching, searching for something untouched
Hearing voices of the Never-Fading calling

Calling...
Calling...

Caress the one, the Never-Fading
Rain in your heart - the tears of snow-white sorrow
Caress the one, the hiding amaranth
In a land of the daybreak

Caress the one, the Never-Fading
Rain in your heart - the tears of snow-white sorrow
Caress the one, the hiding amaranth
In a land of the daybreak
daybreak

Pokřtěn perfektním jménem
Pochybující svým srdcem
Osamělostí sám bez sebe

Válka mezi ním a dnem
Potřebuje na někoho hodit vinu
Nakonec, toho sám zvládne málo

Věříš, ale co vidíš
Dostáváš, ale co dáváš

Obejmi jej, ten nevadnoucí
déšť ve tvém srdci – slzy sněhobílého smutku
Obejmi jej, toho skrývajícího se laskavce
V zemi úsvitu

Stranou od putující smečky
V tomhle rychlém letu času, saháme
Po těch, co se odváží

Věříš, ale co vidíš
Dostáváš, ale co dáváš

Obejmi jej, ten nevadnoucí
déšť ve tvém srdci – slzy sněhobílého smutku
Obejmi jej, toho skrývajícího se laskavce
V zemi úsvitu

Obejmi jej, ten nevadnoucí
déšť ve tvém srdci – slzy sněhobílého smutku
Obejmi jej, toho skrývajícího se laskavce
V zemi úsvitu

Zdolávání, hledání něčeho nedotčeného
Slyší hlasy nevadnoucího volání

Volání..
Volání..

Obejmi jej, ten nevadnoucí
déšť ve tvém srdci – slzy sněhobílého smutku
Obejmi jej, toho skrývajícího se laskavce
V zemi úsvitu

Obejmi jej, ten nevadnoucí
déšť ve tvém srdci – slzy sněhobílého smutku
Obejmi jej, toho skrývajícího se laskavce
V zemi úsvitu
úsvitu

Reklama

www.hiphopkemp.cz/

www.eposta.cz

Používáte email, který není právě ideální na zapamatování? 
A to proto, že na vašem oblíbeném freemailu už nebylo žádné pěkné slovo k mání?
Máme pro vás řešení !
Vytvořte si email na portále
www.eposta.cz !
Na obnoveném freemailu jsou volná jména a běžná slova k dispozici. Nic vám nebrání zdarma si založit email podle vašeho vkusu. 
Neváhejte a email si založte dřív, než to udělá někdo z vašeho okolí!!!

Přihlášení