Hudba je relax

Miley Cyrus - We Can't Stop

See video

 Miley Cyrus v poslední době šokuje okolí svými výstředními klipy.  Obavy z ní mají hlavně rodiče teenagerů, kteří se obavají jejího špatného vlivu na svoje děti...

Je to naše párty, můžeme dělat co chceme
Je to naše párty, můžeme říkat co chceme
Je to naše párty, můžeme milovat koho chceme
Můžeme políbit kohokoliv chceme
Můžeme se vyspat s kýmkoliv chceme
 
It’s our party we can do what we want
It’s our party we can say what we want
It’s our party we can love who we want
We can kiss who we want
We can screw who we want (2x)
 
Red cups and sweaty bodies everywhere
Hands in the air like we don’t care
Cause we came to have so much fun now
Got somebody here might get some now
If you’re not ready to go home
Can I get a hell no
Cause we gonna go all night
Till we see the sunlight alright
 
So la da da di we like to party
Dancing with Miley
Doing whatever we want
This is our house
This is our rules
 
And we can’t stop
And we won’t stop
Can’t you see it’s we who own the night
Can’t you see it we who bout’ that life
 
And we can’t stop
And we won’t stop
We run things
Things don’t run we
Don’t take nothing from nobody
 
It’s our party we can do what we want
It’s our party we can say what we want
It’s our party we can love who we want
We can kiss who we want
We can screw who we want
 
To my homegirls here with the big butts
Shaking it like we at a strip club
Remember only God can judge us
Forget the haters cause somebody loves ya
And everyone in line in the bathroom
Trying to get a line in the bathroom
We all so turnt up here
Getting turnt up yea yea
 
So la da da di we like to party
dancing with my Miley
Doing whatever we want
This is our house
This is our rules
 
And we can’t stop
And we won’t stop
Can’t you see it’s we who own the night
Can’t you see it we who bout’ that life
 
And we can’t stop
And we won’t stop
We run things
Things don’t run we
Don’t take nothing from nobody
 
It’s our party we can do what we want
It’s our party we can say what we want
It’s our party we can love who we want
We can kiss who we want
We can screw who we want
 
It’s our party we can do what we want to
It’s our house we can love who we want to
It’s our song we can sing we if we want to
It’s my mouth I can say what I want to
Yea, Yea, Yea…
 
And we can’t stop
And we won’t stop
Can’t you see it’s we who own the night
Can’t you see it we who bout’ that life
 
And we can’t stop
And we won’t stop
We run things
Things don’t run we
Don’t take nothing from nobody
Yea, Yea, Yea
 
Je to naše párty, můžeme dělat co chceme
Je to naše párty, můžeme říkat co chceme
Je to naše párty, můžeme milovat koho chceme
Můžeme políbit kohokoliv chceme
Můžeme se vyspat s kýmkoliv chceme (2x)
 
Červené kalíšky a zpocená těla všude
Ruce ve vzduchu jako kdyby nám to bylo všechno jedno
Protože jsme sem dorazili, abychom se skvěle bavili
Dostat někoho sem by sem mohlo něco přinést
Pokud nejsi připravenej jít domů
Můžu to získat, naprosto ne
Protože pojedeme celou noc
Dokud neuvidíme sluneční světlo, jasný?
 
Takže la da da di máme rádi party
Tancuj s Miley
Děláme cokoliv jen chceme
Tohle je náš dům
Tohle jsou naše pravidla
 
A nemůžeme zastavit
A nezastavíme
Copak nevidíš, že jsme to my, kdo vládne noci
Copak nevidíš, že jsme to my, kdo má tento život
 
A nemůžeme zastavit
A nezastavíme
To my ty věci rozbíháme
Věci nás nerozbíhají
Nic si od nikoho neber
 
Je to naše párty, můžeme dělat co chceme
Je to naše párty, můžeme říkat co chceme
Je to naše párty, můžeme milovat koho chceme
Můžeme políbit kohokoliv chceme
Můžeme se vyspat s kýmkoliv chceme
 
Pro všechny mé kámošky s velkými zadky
Vrťte jimi jako když jsme ve strip baru
Pamatujte, jen Bůh nás může soudit
Zapomeňte na hatery, protože někdo vás miluje 
A všichni ve frontě v koupelně
Zkoušejíc si dát lajnu v koupelně
Všichni jsme tu tak rozjetí
Rozjíždíme to, jo jo
 
Takže la da da di máme rádi party
Tancuj s Miley
Děláme cokoliv jen chceme
Tohle je náš dům
Tohle jsou naše pravidla
 
A nemůžeme zastavit
A nechceme zastavit
Copak nevidíš, že jsme to my, kdo vládne noci
Copak nevidíš, že jsme to my, kdo má tento život
 
A nemůžeme zastavit
A nezastavíme
To my ty věci rozbíháme
Věci nás nerozbíhají
Nic si od nikoho neber
 
Je to naše párty, můžeme dělat co chceme
Je to naše párty, můžeme říkat co chceme
Je to naše párty, můžeme milovat koho chceme
Můžeme políbit kohokoliv chceme
Můžeme spát s kýmkoliv chceme
 
Je to naše párty, můžeme dělat co chceme
Je to náš dům, můžeme milovat koho chceme
Je to náš song, můžeme zpívat pokud chceme
Je to moje pusa, můžu říkat co chci
Jo, jo, jo...
 
A nemůžeme zastavit
A nezastavíme
Copak nevidíš, že jsme to my, kdo vládne noci
Copak nevidíš, že jsme to my, kdo má tento život
 
A nemůžeme zastavit
A nezastavíme
To my ty věci rozbíháme
Věci nás nerozbíhají
Nic si od nikoho neber
Jo, jo, jo

Reklama

www.hiphopkemp.cz/

www.eposta.cz

Používáte email, který není právě ideální na zapamatování? 
A to proto, že na vašem oblíbeném freemailu už nebylo žádné pěkné slovo k mání?
Máme pro vás řešení !
Vytvořte si email na portále
www.eposta.cz !
Na obnoveném freemailu jsou volná jména a běžná slova k dispozici. Nic vám nebrání zdarma si založit email podle vašeho vkusu. 
Neváhejte a email si založte dřív, než to udělá někdo z vašeho okolí!!!

Přihlášení