Hudba je relax

Katy Perry - Wide Awake

See video

Katy Perry se se skladbou Wide Awake drží stále mezi nejposlouchanějšími. Na youtube je tento týden na 19 místě. Režii snímku měl na starosti Tony 'Truand' Datis, který v něm zpěvačku oblékl do pohádkového kostýmu a vyslal do pohádkové říše.

Jsem vzhůru
Byla jsem v temnotě
Tvrdě jsem padala
s otevřeným srdcem
Jsem vzhůru
Jak to, že jsem v těch hvězdách četla tak špatně?

'm wide awake
I'm wide awake

I'm wide awake
Yeah, I was in the dark
I was falling hard
With an open heart
I'm wide awake
How did I read the stars so wrong?
I'm wide awake
And now it's clear to me
That everything you see
Ain't always what it seems
I'm wide awake
Yeah, I was dreaming for so long

I wish I knew then
What I know now
Wouldn't dive in
Wouldn't bow down
Gravity hurts
You made it so sweet
'Til I woke up on
On the concrete

Falling from cloud 9
Crashing from the high
I'm letting go tonight
Yeah, I'm falling from cloud 9

I'm wide awake
Not losing any sleep
I picked up every piece
And landed on my feet
I'm wide awake
Need nothing to complete myself, no

I'm wide awake
Yeah, I am born again
Out of the lion's den
I don't have to pretend
And it's too late
The story's over now, the end

I wish I knew then
What I know now
Wouldn't dive in
Wouldn't bow down
Gravity hurts
You made it so sweet
'Til I woke up on
On the concrete

Falling from cloud 9 (it was out of the blue)
I'm crashing from the high
I'm letting go tonight (yeah, I'm letting you go)
I'm falling from cloud 9

I'm wide awake
Thunder rumbling
Castles crumbling
I'm wide awake
I am trying to hold on
I'm wide awake
God knows that I tried
Seeing the bright side
I'm wide awake
But I'm not blind anymore...

I'm wide awake
I'm wide awake

Yeah, I'm falling from cloud 9 (it was out of the blue)
I'm crashing from the high
You know I'm letting go tonight (yeah, I'm letting you go)
I'm falling from cloud 9

I'm wide awake
I'm wide awake
I'm wide awake
I'm wide awake
I'm wide awake

Překlad:
Jsem vzhůru
Jsem vzhůru

Jsem vzhůru
Byla jsem v temnotě
Tvrdě jsem padala
s otevřeným srdcem
Jsem vzhůru
Jak to, že jsem v těch hvězdách četla tak špatně?
Jsem vzhůru
A už je mi jasné,
že to co vidíš,
Není vždycky tak,
jak to vypadá.
Jo, tak dlouho jsem snila

Kéž bych tehdy věděla to,
co vím teď.
Nepotopila bych se,
neohnula záda.
Přitažlivost zraňuje,
V tvém podání to znělo tak sladce!
Dokud jsem se neprobudila
na betonu

Padajíc ze sedmého nebe,
Dopadajíc z takové výšky.
Dnes v noci to nechám být,
(Jo), padám ze sedmého nebe.

Jsem vzhůru
Neztrácím spánek,
sesbírala jsem každý kousek,
a přistála na nohou.
Jsem vzhůru
Nepotřebuji nic víc, abych byla kompletní, ne.

Jsem vzhůru
Ano, jsem znovu zrozená,
na útěku ze lvího doupěte,
nemusím předstírat.
A je příliš pozdě.
Příběh skončil. Konec.

Kéž bych tehdy věděla to,
co vím teď.
Nepotopila bych se,
neohnula záda.
Přitažlivost zraňuje,
V tvém podání to znělo tak sladce!
Dokud jsem se neprobudila
na betonu

Padám ze sedmého nebe (zcela nečekaně),
Řítím se z takové výšky.
Dnes v noci to nechávám být (nechávám tě jít),
Jo, padám ze sedmého nebe.

Jsem vzhůru
Hromy hřmí
Zámky se hroutí,
Jsem vzhůru
Snažím se vydržet
Jsem vzhůru
Bůh ví že jsem se snažila,
vidět tu světlo stránku
Jsem vzhůru
Ale už nejsem slepá...

2x jsem vzhůru.

Padám ze sedmého nebe (bylo to tak nečekané),
Řítím se z výšky
Dnes v noci se toho vzdávám (Jo, nechávám tě jít),
Padám ze sedmého nebe.

5x jsem vzhůru.

Reklama

www.hiphopkemp.cz/

www.eposta.cz

Používáte email, který není právě ideální na zapamatování? 
A to proto, že na vašem oblíbeném freemailu už nebylo žádné pěkné slovo k mání?
Máme pro vás řešení !
Vytvořte si email na portále
www.eposta.cz !
Na obnoveném freemailu jsou volná jména a běžná slova k dispozici. Nic vám nebrání zdarma si založit email podle vašeho vkusu. 
Neváhejte a email si založte dřív, než to udělá někdo z vašeho okolí!!!

Přihlášení