Hudba je relax

Jaroslav Smejkal NEVERMIND

See video

V poslední řadě SuperStar neuspěl Jaroslav Smejkal, ale jako první vydal singl, který stihl natočit a vydat ještě před samotným grandfinále soutěže. Písnička dostala název "Nevermind" a autentický text o nešťastné lásce si k ní napsal zpěvák sám. Obrovským plusem je jeho nezaměnitelný hlas.

Byla jsi na mě tak hodná a já jsem věděl, že bys mohla být navždy ...
Oba jsme se snažili dostat na vrchol lásky.
Ale to stále mi říká, jak žít svůj život, svou vlastní horečku
plácat do tváře s plastovou rukavici.

ou were so good to me and I knew, could be forever…
We both tried to reach the top of love.
Oh you kept tellin‘ me how to live my life, your own fever
slapping in my face with your plastic glove.

My eyes glued to yours with every move, with every heartbeat
Your passion running away with other guys
Nothing left over here just a cigarette smoke and empty car seat
Nothing left over here, come on tell me now

REF:
Never mind, rather go
I’ll be on my own
Don’t stop me from tryin‘
Bein‘ a better boy

Your touch was lately so cold
You should have known
I’m sayin‘ never mind
I’m letting you go.

I guess you know what I mean when I lock the door and close the curtain
Promise me, promise me, you end this war
Oh it’s you, oh it’s you who stays behind unsure uncertain
I’m moving with my life, don’t bother me more.

Your eyes glued to mine with every move, with every heartbeat
Your passion running away, oh who cares?
Come on tell me now

REF:
Never mind, rather go
I’ll be on my own
Don’t stop me from tryin‘
Bein‘ a better boy

Your touch was lately so cold
You should have known
I’m sayin never mind
I’m letting you go.

Bridge:
No hesitation better fuckin‘ medication.
Terminal station you can leave for love vacation.
Calming meditation before my sad sad revelation.
Previous obligation, oh sweet sweet revolution.

Never mind, rather go
I’ll be on my own
Don’t stop me from tryin‘

Your touch was lately so cold
You should have known
I’m sayin never mind
I’m letting you go.

Letting you go.
Never mind, never mind.
Oh, never mind, never mind.

Český text:

Byla jsi na mě tak hodná a já jsem věděl, že bys mohla být navždy ...
Oba jsme se snažili dostat na vrchol lásky.
Ale to stále mi říká, jak žít svůj život, svou vlastní horečku
plácat do tváře s plastovou rukavici.

Mé oči přilepené na tvoje při každém pohybu, při každém tepu
Tvoje vášeň utíkat s ostatními kluky
Nic tu nezbylo jen cigaretový kouř a prázdná sedačku
Nic odešel sem, pojď mi teď

REF:
Nevadí, raději
Budu na vlastní pěst
Nezastavuj mou snahu '
Bejt lepší kluk

Tvůj dotyk byl v poslední době tak studený
Měla bys vědět
Říkám to nevadí
Nechám tě jít.

Myslím, že víš, co mám na mysli, když zamknu dveře a zavřu opona
Slib mi, slib mi, že ukončíš tuto válku
Ach to jsi ty, oh jsi to ty, kdo zůstane pozadu jisti nejistý
Stěhuju se svým životem, neobtěžujte mě víc.

Tvoje oči přilepené dolu při každém pohybu, při každém tepu
Tvoje vášeň utíkat, oh koho to zajímá?
No řekni mi teď

REF:
Nevadí, raději
Budu na vlastní pěst
Nezastavuj mou snahu '
Bejt lepší kluk

Tvůj dotyk byl v poslední době tak studený
Měla bys vědět
Říkám to nevadí
Nechám tě jít.

most:
Bez váhání lepší kurva léky.
Terminál stanice si můžeš nechat pro lásku dovolenou.
Uklidňující meditaci před mým smutným smutné zjevení.
Předchozí povinnost, oh sladké, sladké zjevení .

Nevadí, raději
Budu na vlastní pěst
Nezastavuj mou snahu '

Tvůj dotyk byl v poslední době tak studený
Měla bys vědět
Říkám to nevadí
Nechám tě jít.

Takže můžeš jít.
Nevadí, nevadí.
Oh, nevadí, nevadí.

Reklama

www.hiphopkemp.cz/

www.eposta.cz

Používáte email, který není právě ideální na zapamatování? 
A to proto, že na vašem oblíbeném freemailu už nebylo žádné pěkné slovo k mání?
Máme pro vás řešení !
Vytvořte si email na portále
www.eposta.cz !
Na obnoveném freemailu jsou volná jména a běžná slova k dispozici. Nic vám nebrání zdarma si založit email podle vašeho vkusu. 
Neváhejte a email si založte dřív, než to udělá někdo z vašeho okolí!!!

Přihlášení