Hudba je relax

Beyoncé - Run the World

See video

Víte kdo řídí svět? Holky! Aspoň to ve svém novém singlovém hitu tvrdí zpěvačka Beyoncé. Song s názvem Run The World (Girls)

Dívky, my následujeme tuto matku (Yeah!)
Dívky!
Dívky, my následujeme tuto matku (Yeah!)
Dívky!
Dívky, my následujeme tuto matku (Yeah!)

Girls, we run this mother (Yeah!)
Girls!
Girls, we run this mother (Yeah!)
Girls!
Girls, we run this mother (Yeah!)
Girls!
Girls, we run this mother (Yeah!)
Girls!

Chorus:
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!

Who run this mother? Girls!
Who run this mother? Girls!
Who run this mother? Girls!
Who run this mother? Girls!

Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!

Some of them men think they freak this like we do
But no they don't
Make your checks come at they neck,
Disrespect us? No they won't

Boy don't even try to touch this
Boy this beat is crazy
This is how they made me
Houston, Texas, baby
This goes out to all my girls
That's in the club rocking the latest
Who will buy it for themselves and get more money later

I think I need a barber
None of these *beep* can fade me
I'm so good with this,
I remind you I'm so hood with this

Boy I'm just playing, come here baby
Hope you still like me, If you hate me
My persuasion can build a nation
Endless power, our love we can devour
You'll do anything for me

Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!

Who run this mother? Girls!¨
Who run this mother? Girls!
Who run this mother? Girls!
Who run this mother? Girls!

Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!

It's hot up in here
DJ don't be scared to run this, run this back
I'm repping for the girls who taking over the world Have me raise a glass for the college grads

Anyone rolling I'll let you know what time it is, check
You can't hold me
I work my nine to five better cut my check
This goes out to all the women getting it in,
Get on your grind
To other men that respect what I do
Please accept my shine

Boy you know you love it
How we're smart enough to make these millions
Strong enough to bear the children
Then get back to business
See, you better not play me
Oh come here baby
Hope you still like me
If you hate me

My persuasion can build a nation
Endless power
Our love we can devour
You'll do anything for me

Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!

Who run the mother? Girls!
Who run this mother? Girls!
Who run this mother? Girls!
Who run this mother? Girls!
Who run this mother? Girls!

Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!
Who run the world? Girls!

Who are we?
What we run?
The world!

(Who run this mother?)

Who are we?
What we run?
The world!

(Who run this mother?)

Who are we?
What do we run?
We run the world!

(Who run this mother?)

Who are we?
What we run?
We run the world!
Who run the world? Girls!

Dívky, my následujeme tuto matku (Yeah!)
Dívky!
Dívky, my následujeme tuto matku (Yeah!)
Dívky!
Dívky, my následujeme tuto matku (Yeah!)
Dívky!
Dívky, my následujeme tuto matku (Yeah!)
Dívky!

Refrén:
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!

Kdo následuje tuto matku? Dívky!
Kdo následuje tuto matku? Dívky!
Kdo následuje tuto matku? Dívky!
Kdo následuje tuto matku? Dívky!

Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!

Někteří z těch mužů si myslí, že jsou mimořádní tak jako my,
Až na to, že nejsou
Zkontrolujte si svoje, jděte jim po krku
Nerespektovat nás? Ne, to nebudou!

Chlapče, ani se nepokoušej toho dotknout
Chlapče, tohle vítězství je šílené
Takhle mě vytvořili
Houston, Texas, baby
To vyjde najevo všem mým dívkám
Která se v klubu kolébá je poslední
Kdo si to pro sebe koupí, získá později další peníze

Já myslím, že potřebuji holiče
Žádný z těchto *píp* mě nemůže oslabit
Tak jsem s tím spokojená
Já ti připomínám Já se takto maskuji

Chlapče, jen si hraju, pojď sem baby
Doufám, že se ti stále ještě líbím, když mě nenávidíš
Mé přesvědčení dovede vybudovat národ
Nekonečná síla, chlapečci, můžeme vás zničit
Uděláš pro mě cokoliv

Refrén:
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!

Kdo následuje tuto matku? Dívky!
Kdo následuje tuto matku? Dívky!
Kdo následuje tuto matku? Dívky!
Kdo následuje tuto matku? Dívky!

Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!

Tady to zrychluje
DJ nebuď vystrašený pouštět, pouštět na podporu tohohle
Já repuju pro ty dívky, které si podmaňují svět
Nechte mě pozvednout číši za vysokoškolské absolventky

Kdokoli z burácejících, nechám vás znát, kolik je to hodin, zkontrolujte si to
Ty mě nemůžeš udržet
Já pracuji od devíti do pěti raději sniž můj šek
Takhle to vyjde, všechny ženy vstoupí
Dostanou se do vaší rutiny
Všichni muži, kromě těch, kteří respektují co dělám
Prosím, přijměte mou záři

Chlapče, ty víš, že to miluješ
Jak jsme dost chytré na to, abychom vydělávaly tyhle miliony
Dost silné na to, abychom porodily děti
A pak se zase vrátily zpět ke kariéře
Vidíš, radši si se mnou nezahrávej
Ach, pojď sem baby
Doufám, že se ti stále líbím
Když mě nenávidíš!

Mé přesvědčení dovede vybudovat národ
Nekonečná síla,
Chlapečci, můžeme vás zničit
Uděláš pro mě cokoliv

Refrén:
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!

Kdo následuje tuto matku? Dívky!
Kdo následuje tuto matku? Dívky!
Kdo následuje tuto matku? Dívky!
Kdo následuje tuto matku? Dívky!

Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!
Kdo řídí svět? Dívky!

Kdo jsme?
Co řídíme?
Svět!

(Kdo následuje tuto matku?)

Kdo jsme?
Co řídíme?
Svět!

(Kdo následuje tuto matku?)

Kdo jsme?
Co řídíme?
My řídíme svět!

(Kdo následuje tuto matku?)

Kdo jsme?
Co řídíme?
My řídíme svět!
Kdo řídí svět? Dívky! 

Reklama

www.hiphopkemp.cz/

www.eposta.cz

Používáte email, který není právě ideální na zapamatování? 
A to proto, že na vašem oblíbeném freemailu už nebylo žádné pěkné slovo k mání?
Máme pro vás řešení !
Vytvořte si email na portále
www.eposta.cz !
Na obnoveném freemailu jsou volná jména a běžná slova k dispozici. Nic vám nebrání zdarma si založit email podle vašeho vkusu. 
Neváhejte a email si založte dřív, než to udělá někdo z vašeho okolí!!!

Přihlášení